Finsilva Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.8.2021 alkaen on valittu MML, maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatti, metsänhoitaja Juha Hakkarainen. Finsilva Oyj omistaa metsää yli 130 000 hehtaaria ja on Suomen neljänneksi suurin metsänomistaja.

Juha Hakkarainen on aikaisemmin toiminut merkittävissä metsätalouden johto-, koordinaatio- ja tutkimustehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) metsäjohtajana.

”Juha Hakkarainen on ollut keskeisesti rakentamassa metsätalouden yrittäjyyteen ja metsänomistukseen liittyvää kansainvälistä yhteistyötä ja hänellä on pitkä kokemus käytännön metsätaloudesta sekä erityisesti metsätalouden edunvalvonnasta ja metsäsektorin toimintaedellytysten turvaamisesta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hän on metsäekonomisti, jolla on kokemusta sijoittamisesta ja myös metsäsijoittamisesta työeläkejärjestelmässä. Juha Hakkarainen on dynaaminen johtaja, jolla on vahvat ja monipuoliset näytöt metsätalouden johtamisesta luonnonpääomien merkityksen edelleen korostuessa vastuullisessa taloudellisessa kehityksessä”, taustoittaa hallituksen puheenjohtaja Olli Haltia.

”Finsilva on merkittävä suomalainen metsänomistaja, jonka historia on osa suomalaisen metsätalouden ja metsäteollisuuden historiaa. On kiehtova mahdollisuus ja haaste päästä johtamaan Finsilva Oyj:tä ja kehittämään metsätaloutta modernina, kestävänä liiketoimintana kierto- ja biotalouden mahdollisuuksien jatkuvasti laajentuessa”, kertoo Juha Hakkarainen.

Finsilvan nykyinen toimitusjohtaja, metsänhoitaja Harri Viitaniemi jatkaa johdon neuvonantajana vuoden 2021 loppuun asti, jonka jälkeen hän siirtyy eläkkeelle.

”Minulle on ollut innostavaa kehittää metsätaloutta nykyaikaiseksi liiketoiminnaksi, jossa otetaan huomioon ympäröivän yhteiskunnan ja luonnon monimuotoisuuden vaatimukset. Samalla olemme jatkaneet metsiemme yli sata vuotta pitkää ja hienoa metsänhoitoperinnettä yhdessä osaavien ja sitoutuneiden metsäammattilaisten kanssa. Finsilvan metsät ovat tällä hetkellä upeassa kunnossa. Metsät tuottavat jatkossakin yhteiskunnalle monipuolista taloudellista, ekologista ja sosiaalista hyvinvointia”, sanoo Harri Viitaniemi.

”Harri Viitaniemi on pitkällä ja tuloksekkaalla toimitusjohtajakaudellaan uudistanut yhtiön strategiaa markkinoiden ja olosuhteiden kehittyessä sekä terävöittänyt toiminnan kärkeä. Yhtiö lukeutuu edistyksellisimpiin metsänomistajiin koko Euroopan mittakaavassa ja sen metsien biologinen tuottavuus on noussut suuremmaksi kuin milloinkaan yli 100-vuotisen mitatun historian aikana. Finsilva Oyj:n hallituksen puolesta kiitän lämpimästi Harria yhtiön hyväksi tehdystä merkittävästä työstä”, sanoo Olli Haltia.

Lisätietoja:

Harri Viitaniemi, harri.viitaniemi@finsilva.fi, puh. +358 50 370 6902

Juha Hakkarainen, juha.hakkarainen@mtk.fi, puh. +358 400 870 867

Olli Haltia, olli.haltia@dasos.fi, puh. +358 40 901 0338

Finsilvan omistajia ovat Dasos Capital Oy:n rahasto (dasos.fi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (ilmarinen.fi), Metsäliitto Osuuskunta (metsagroup.com) ja MTK (mtk.fi).