Dasos Capital hankkii metsätalous ja -hoitopalveluja kumppaniltaan Metsäliitto Osuuskunnalta – https://www.finsilva.fi/tiedote/finsilvan-metsia-hoidetaan-ammattimaisesti-ja-vastuullisesti/

Yhteistyösopimuksessa todetaan, että Metsäliitto noudattaa metsänhoitotöiden suorittamisessa voimassa olevaa metsä- ja ympäristölainsäädäntöä. Lisäksi Metsäliitto noudattaa Tapion hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsäsertifioinnissa mukana olevilla hoitoalueilla kyseisen metsäsertifioinnin (PEFC/FSC) sääntöjä sekä Metsäliiton ympäristöohjeita suorittaessaan metsänhoitopalveluita.

Dasoksen rahastojen omistamissa metsissä Metsäliitto vastaa sopimusyrittäjiensä toteuttamasta metsänhoidollisesta työstä, kuten omastaan.

Yhteistyösopimuksessa sovittujen toimintaperiaatteiden tarkoituksena on erityisesti varmistaa, että sopimusyrittäjiä ja työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti. Kaikilla työntekijöillä on allekirjoitettu työsopimus heille ymmärrettävällä kielellä, sisältäen tiedot heidän oikeuksistaan, velvollisuuksistaan ja työehdoistaan.

Sopimusyrittäjiltä vaaditaan rekisteröitymistä maahan. Samasta urakasta ja suoritteesta maksetaan sama korvaus. Metsäliitto edellyttää yrittäjien tekevän kirjalliset, metsäalan työehtosopimusta soveltavat, työsopimukset työntekijöiden kanssa. Sopimusyrittäjien on täytettävä yrittäjävastuun periaatteet ja jokainen yrittäjä taustatietoineen tarkistetaan. Yksityiskohtaisempi erittely yrittäjäsuhteiden ylläpidosta löytyy Finsilvan tiedotteesta.