Suomen energian kulutus keskimäärin viimeiseltä kymmeneltä vuodelta on ollut 376 TWh. LUKE:n tilaston mukaan puupolttoaineet, sisältäen puun pienkäytön, mustalipeän sekä metsäteollisuuden sivuvirrat, kattoivat tästä 29,7 % vuonna 2021.

Puupolttoaineista laajennettu laskelma, jossa tuuli- ja aurinkovoiman tuotanto sijaitsee metsämaalla osoittaa, että metsämaan kontribuutio suhteessa kokonaisenergiankulutukseen on noin 31,9 %.

Mikäli tuuli- ja aurinkovoiman ennustettu kehitys toteutuisi, vuonna 2030 metsämaa voi kattaa jopa 40,1 % Suomen energian kokonaiskulutuksesta.

Lähteet: SITRA, Dasos Capital, SolarPower Europe

Lisätietoja: Lauri Tenhunen, lauri.tenhunen@dasos.fi