Helsingin kaupunki selvitti yhdessä Uudenmaanliiton kanssa eri asumistiheyksiin pohjautuvien rakennustyylien yhteyttä metsäkatoon (HS 24.9.2022). Selvitys ei ottanut kantaa rakennusmateriaaliin, jolla on valtava merkitys urbaanin hiilivaraston luomisessa.

Dasoksen kehittämällä mallilla voidaan laskea, että puurakentaminen itseasiassa tuottaa alkuperäistä metsää suuremman hiilivaraston huolimatta siitä, että metsää toki katoaa rakennuspaikan alle.

https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/metsa/8517bbbb-061b-4426-877d-0e4681baf768

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000009090283.html